గబ్బిలాలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. గబ్బిలం యొక్క బహువచన రూపం.