గ్రామములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. గ్రామము యొక్క బహువచన రూపం.