చక్కఁదనము

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. చక్కదనము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.