చర్చ:అంకిల్బిషము

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అపశబ్దం. పుట తీసివేయవచ్చు.Dvnsarma 05:54, 24 మార్చి 2011 (UTC)-డి.వి.ఎన్.శర్మ.