చర్చ:ఆధునిక

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అపశబ్దం. తొలగించాలి.Dvnsarma 04:03, 10 మే 2011 (UTC)డి.వి.ఎన్.శర్మ.

  • ఆధునిక అని ఉండాలి.

జె.వి.ఆర్.కె.ప్రసాద్ 06:33, 23 మే 2011 (UTC)