చర్చ:పాఢ్యమి

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పాడ్యమి అనుకొంటా పాఢ్యమి కాదను కొంటామాటలబాబు 05:02, 16 ఆగష్టు 2007 (UTC)

  • ఔనండి పాడ్యమి సరి క్యాలెండర్ లో పాడ్యమి అనే ఉంది.పొరపాటు అని ఖచ్చితంగా తెలిస్తే సరిదిద్దండి.

T.sujatha 07:11, 16 ఆగష్టు 2007 (UTC)

పాఢ్యమి గురించి చర్చ మొదలు పెట్టండి

చర్చను మొదలుపెట్టండి