చర్చ:భారతదేశము

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • భారత దేశము అని పేజీని "భారతదేశముగా దారిమార్పు చేశారు. ఇది ఎంతవరకు ఈ కొత్త పదము సరి అయినది. మనము (1) భారత రాజ్యాంగం (2) భారత ఆర్ధిక వ్యవస్థ ఇలా పదాలు విడిగా రా (వ్రా)స్తాము. ఇంకా తెలిసిన వారు తెలియజేయగలరు.జె.వి.ఆర్.కె.ప్రసాద్ 01:27, 29 ఏప్రిల్ 2013 (UTC)

భారతదేశము గురించి చర్చ మొదలు పెట్టండి

చర్చను మొదలుపెట్టండి