చర్చ:వైలెట్

ఈ పేజీ లోని కంటెంటులకు ఇతర భాషలలో మద్దతు లేదు.
విక్షనరీ నుండి

ఊదా రంగు (ఎక్కువ) అను పుటగా మార్చగలరు. జె.వి.ఆర్.కె.ప్రసాద్ 16:53, 25 జనవరి 2012 (UTC)