చిత్రకారులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. చిత్రకారుడు యొక్క బహువచన రూపం.