జ్ఞానేంద్రియం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. జ్ఞానేంద్రియము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.