తీపి గారెలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. తీపి గారె యొక్క బహువచన రూపం.