దంతచ్ఛదము

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • పండ్లను కప్పునది - పెదవి