ద్వారములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ద్వారము యొక్క బహువచన రూపం.