నక్షత్రములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం నక్షత్రాలు 27.