నాడీ వ్యవస్థ

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. నాడీవ్యవస్థ యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.