నామవాచకాలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. నామవాచకం యొక్క బహువచన రూపం.