నిచ్చెనలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. నిచ్చెన యొక్క బహువచన రూపం.