నివాసములు

విక్షనరీ నుండి
  1. నివాసము యొక్క బహువచన రూపం.