నేరస్థులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. నేరస్థుడు యొక్క బహువచన రూపం.