న్యాయస్థానాలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. న్యాయస్థానం యొక్క బహువచన రూపం.