పక్షిముక్కులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. పక్షిముక్కు యొక్క బహువచన రూపం.