పనిమనుషులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. పనిమనిషి యొక్క బహువచన రూపం.