పరిశ్రమలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. పరిశ్రమ యొక్క బహువచన రూపం.