పర్యాయములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పర్యాయము యొక్క బహువచన రూపం. Gali