పర్వతములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. పర్వతము యొక్క బహువచన రూపం.