పినతల్లులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. పినతల్లి యొక్క బహువచన రూపం.