పురుగులు

విక్షనరీ నుండి
  1. పురుగు యొక్క బహువచన రూపం.

ఏడు జన్మలలో ఒక జన్మ.:: ఆ ఏడు జన్మము:: 1. దేవతలు. 2. మనుష్యులు, 3. మృగములు. 4. పక్షులు. 5. పురుగులు. 6. జలచరములు. 7. తురుపాషాణములు.

"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=పురుగులు&oldid=957170" నుండి వెలికితీశారు