పూజాద్రవ్యములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. పూజాద్రవ్యము యొక్క బహువచన రూపం.