ప్రత్యక్షం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రత్యక్షము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.