అన్ని బహిరంగ చిట్టాలు

Jump to navigation Jump to search

అప్‌లోడు, తొలగింపు, సంరక్షణ, నిరోధం, నిర్వహణల లాగ్ ఇది. ప్రత్యేకించి ఒక లాగ్ రకాన్ని గానీ, ఓ సభ్యుని పేరు గానీ, ఓ పేజీని గాని ఎంచుకుని సంబంధిత లాగ్‌ను మాత్రమే చూడవచ్చు కూడా.

చిట్టాలు
  • 03:42, 1 ఫిబ్రవరి 2019 వాడుకరి ఖాతా Johan (WMF) చర్చ రచనలు ను ఆటోమేటిగ్గా సృష్టించారు