దస్త్రాల జాబితా

Jump to navigation Jump to search

ఈ ప్రత్యేక పేజీ, ఎక్కించిన ఫైళ్ళన్నిటినీ చూపిస్తుంది.

దస్త్రాల జాబితా
మొదటి పేజీముందరి పేజీతరువాతి పేజీచివరి పేజీ
తేదీ పేరు నఖచిత్రం పరిమాణం వాడుకరి వివరణ
11:41, 11 మార్చి 2014 180px-Eddula bamdi in the field.JPG (దస్త్రం) 12 KB Bhaskaranaidu బండి చక్రము
03:55, 25 ఫిబ్రవరి 2014 pic567.jpg (దస్త్రం) 61 KB JVRKPRASAD  
12:33, 18 జనవరి 2014 anapagimjala kura. 14.1.14.JPG (దస్త్రం) 5.23 MB Bhaskaranaidu అనపగింజలకూర
01:37, 6 డిసెంబరు 2013 JVRKPRASAD.VJA.AP.3.JPG (దస్త్రం) 21 KB JVRKPRASAD {{అనుమతి}}
02:42, 23 నవంబరు 2013 jemuDu bomtajamuDu.JPG (దస్త్రం) 1.34 MB Bhaskaranaidu బొంతజముడు/ఆకుజముడు
12:30, 14 నవంబరు 2013 tummeda 2 - Copy - Copy.JPG (దస్త్రం) 867 KB Bhaskaranaidu తుమ్మెద
06:35, 10 నవంబరు 2013 carpenters gulla.JPG (దస్త్రం) 2.34 MB Bhaskaranaidu వడ్రంగి గుల్ల
17:33, 25 అక్టోబరు 2013 gangireddu. 1.JPG (దస్త్రం) 417 KB Bhaskaranaidu బసవడు/ బసవన్న, గంగిరెద్దు
06:39, 16 అక్టోబరు 2013 kODi pumju.6.JPG (దస్త్రం) 2.83 MB Bhaskaranaidu పుంజు
06:28, 16 అక్టోబరు 2013 black cat. 1.JPG (దస్త్రం) 2.18 MB Bhaskaranaidu నల్లపిల్లి
03:01, 16 అక్టోబరు 2013 DSC06509.JPG (దస్త్రం) 533 KB Bhaskaranaidu పిపీలకము
08:22, 27 సెప్టెంబరు 2013 umeta kayalu.JPG (దస్త్రం) 2.03 MB Bhaskaranaidu ఉమ్మెత్త కాయలు
14:43, 26 సెప్టెంబరు 2013 DSC06613.JPG (దస్త్రం) 714 KB Bhaskaranaidu కందిరీగ
10:44, 26 సెప్టెంబరు 2013 apaka 2.JPG (దస్త్రం) 2.86 MB Bhaskaranaidu తెడ్డు/ అపక
10:34, 26 సెప్టెంబరు 2013 in a market.....JPG (దస్త్రం) 2.81 MB Bhaskaranaidu తక్కెడతో వస్తువులను తూచుట
10:22, 26 సెప్టెంబరు 2013 tummeda 7.JPG (దస్త్రం) 658 KB Bhaskaranaidu తుమ్మెద
06:03, 26 సెప్టెంబరు 2013 palmyra trees near tirupati.JPG (దస్త్రం) 2.7 MB Bhaskaranaidu తాళీవనము/తాటి తోపు. తిరుపతి సమీపంలో.
05:01, 26 సెప్టెంబరు 2013 DSC03498.JPG (దస్త్రం) 934 KB Bhaskaranaidu నాస్వంత చిత్రము
06:59, 27 ఆగస్టు 2013 aakaakara kaayalu.JPG (దస్త్రం) 2.99 MB Bhaskaranaidu ఆగాకర/ ఆకాకర కాయలు
06:44, 27 ఆగస్టు 2013 lotus for sale near padmavati temple , tirucanuru.JPG (దస్త్రం) 2.44 MB Bhaskaranaidu తామర పువ్వు, అసలుబుట్టువు
02:03, 26 ఆగస్టు 2013 fly.JPG (దస్త్రం) 2.63 MB Bhaskaranaidu ఈగ
11:20, 25 ఆగస్టు 2013 puja gruham.JPG (దస్త్రం) 2.97 MB Bhaskaranaidu పూజా స్థలము
11:18, 25 ఆగస్టు 2013 ummeta kaayalu.JPG (దస్త్రం) 2.86 MB Bhaskaranaidu ఉమ్మెత్త కాయలు
11:16, 25 ఆగస్టు 2013 kadaayi.JPG (దస్త్రం) 2.7 MB Bhaskaranaidu కడాయి లేదా పెనము
11:12, 25 ఆగస్టు 2013 eddu ox.JPG (దస్త్రం) 2.85 MB Bhaskaranaidu ఆంబోతు
11:12, 25 ఆగస్టు 2013 eddu gaMgadOlu.JPG (దస్త్రం) 2.92 MB Bhaskaranaidu ఎద్దుగంగడోలు
11:10, 25 ఆగస్టు 2013 ceppulu.JPG (దస్త్రం) 2.83 MB Bhaskaranaidu చెప్పులు
11:09, 25 ఆగస్టు 2013 capaati.. maker.JPG (దస్త్రం) 2.71 MB Bhaskaranaidu రొట్టెలు కాల్చే జాలి.
11:08, 25 ఆగస్టు 2013 caata....2.JPG (దస్త్రం) 2.75 MB Bhaskaranaidu చాట
11:07, 25 ఆగస్టు 2013 beruva.JPG (దస్త్రం) 1.91 MB Bhaskaranaidu బీరువా
11:02, 25 ఆగస్టు 2013 bull fight.JPG (దస్త్రం) 2.88 MB Bhaskaranaidu కోడెల పోట్లాట
11:02, 25 ఆగస్టు 2013 biDoga.JPG (దస్త్రం) 2.7 MB Bhaskaranaidu బుడిగి
11:00, 25 ఆగస్టు 2013 aavulo gods.JPG (దస్త్రం) 2.75 MB Bhaskaranaidu గోమాత లో దేవుళ్ళు
10:59, 25 ఆగస్టు 2013 aavi podugu.JPG (దస్త్రం) 2.9 MB Bhaskaranaidu పాలపొదుగు
10:58, 25 ఆగస్టు 2013 aavaala cettu.JPG (దస్త్రం) 2.91 MB Bhaskaranaidu ఆవాల మొక్క
15:43, 23 ఆగస్టు 2013 aamudamu cettu 1.JPG (దస్త్రం) 2.8 MB Bhaskaranaidu ఆముదపు చెట్టు
14:19, 21 ఆగస్టు 2013 lotus for sale at padmavati temple, tirucanuru.JPG (దస్త్రం) 2.69 MB Bhaskaranaidu తామర పుష్పములు
16:00, 14 ఆగస్టు 2013 goru cikkuDu.JPG (దస్త్రం) 2.81 MB Bhaskaranaidu గోరుచిక్కుడుకాయలు
15:20, 13 ఆగస్టు 2013 cock cc.JPG (దస్త్రం) 2.99 MB Bhaskaranaidu కోడిపుంజు
06:08, 13 ఆగస్టు 2013 anupulo ruings.JPG (దస్త్రం) 2.91 MB Bhaskaranaidu అనుపులో శిధిలాలు
05:59, 13 ఆగస్టు 2013 anupu ruins..... 3.JPG (దస్త్రం) 2.98 MB Bhaskaranaidu నాగార్జున సాగర వద్ద అనుపు లో నాగార్జునుని కాలం నాటి కట్టడాలు
05:32, 13 ఆగస్టు 2013 anaasa kaayalu..JPG (దస్త్రం) 2.82 MB Bhaskaranaidu అనాస
05:31, 13 ఆగస్టు 2013 aalugaddalu.JPG (దస్త్రం) 2.63 MB Bhaskaranaidu ఆలుగడ్డ
05:25, 13 ఆగస్టు 2013 dry fish 4.JPG (దస్త్రం) 2.93 MB Bhaskaranaidu నెత్తాళ్లు
05:21, 13 ఆగస్టు 2013 dry fish.JPG (దస్త్రం) 2.98 MB Bhaskaranaidu ఎండుచేప
04:48, 13 ఆగస్టు 2013 dosakaayalu.JPG (దస్త్రం) 2.89 MB Bhaskaranaidu దోసకాయలు
04:38, 13 ఆగస్టు 2013 jonnalu.JPG (దస్త్రం) 2.64 MB Bhaskaranaidu జొన్నలు
04:27, 13 ఆగస్టు 2013 alasamda kaayalu.JPG (దస్త్రం) 2.92 MB Bhaskaranaidu అలసందకాయలు
04:18, 13 ఆగస్టు 2013 anapakaayalu.JPG (దస్త్రం) 2.63 MB Bhaskaranaidu అనపకాయ
07:18, 6 ఆగస్టు 2013 playing harmonium.JPG (దస్త్రం) 2.59 MB Bhaskaranaidu హార్మోనియం
మొదటి పేజీముందరి పేజీతరువాతి పేజీచివరి పేజీ