ప్రదర్శనం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ప్రదర్శనము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.