ప్రమాణాలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ప్రమాణం యొక్క బహువచన రూపం.