ఫాల్గుణమాసం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఫాల్గుణమాసము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.