బల్లెములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. బల్లెము యొక్క బహువచన రూపం.