బాతు పిల్లలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

బాతుపిల్ల యొక్క బహువచన రూపం.