మందారపూలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. మందారపువ్వు యొక్క బహువచన రూపం.