మిఠాయి కొమ్ములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇది ఒక విశేషమైన ఆంధ్రుల పిండివంట.