ముచ్చట్లు

విక్షనరీ నుండి

ముచ్చట యొక్క బహువచన రూపం.