ముచ్చట్లు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ముచ్చట యొక్క బహువచన రూపం.