ముదురాకులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ముదురాకు యొక్క బహువచన రూపం.