ములక్కాయలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

మునగకాయ యొక్క బహువచన రూపం.