మూషికములు

విక్షనరీ నుండి
  1. మూషికము యొక్క బహువచన రూపం.