మూస:తొలగించు

విక్షనరీ నుండి
అడ్డదారి:
{{dbo}}


ఉదాహరణ : {{తొలగించు|కారణం}}