మూస:మొదటి పేజీలో పెట్టె

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శీర్షిక

విషయం

పారామీటర్లు[<small>మార్చు</small>]

 • గీతరంగు: పెట్టె చుట్టూ గీత మరియు శీర్షిక నేపధ్యపు రంగు
  • కొంచెం ముదురు రంగు వాడండి
  • మీరిది ఇవ్వకపోతే, బూడిద రంగు వస్తుంది.
 • పెట్టెరంగు: పెట్టె నేపధ్యపు రంగు
  • లేత రంగు వాడండి
  • మీరిది ఇవ్వకపోతే, లేత బూడిద రంగు వస్తుంది.
 • శీర్షిక: పెట్టె శీర్షిక వచనం
 • విషయం: పెట్టెలో ఉండాల్సిన విషయం

సరళమైన వాడుక[<small>మార్చు</small>]

{{మొదటి పేజీలో పెట్టె|శీర్షిక=పెట్టెశీర్షిక|విషయం=ఇది పెట్టెలోని విషయం}}

మునుజూపు:

పెట్టెశీర్షిక

ఇది పెట్టెలోని విషయం

క్లిష్టమైన వాడుక[<small>మార్చు</small>]

{{మొదటి పేజీలో పెట్టె|పెట్టెరంగు=#fee|గీతరంగు=#fcc|శీర్షిక=పెట్టెశీర్షిక|విషయం=ఇది పెట్టెలోని విషయం}}

మునుజూపు:

పెట్టెశీర్షిక

ఇది పెట్టెలోని విషయం