యథా కపోతోఽతర్కిత మాగతేన శ్యేనేన గృహీత స్తథాఽకస్మికో యోదురోగ్య స్స ఏవ ముచ్యతేః

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

వ్యాకరణ విశేషాలు[<small>మార్చు</small>]

భాషాభాగం

సంస్కృత న్యాయములు

వ్యుత్పత్తి

అర్థ వివరణ[<small>మార్చు</small>]

పావురము డేగబారిం బడినట్లు. గింజ లేరి తినుటకై కళ్ళమునకుబోయిన పావుర మొకఁ డాకస్మికముగ నగుదెంచిన డేగవాతబడి మడిసెను. అట్లే- తలవనితలంపుగ సంభవించిన దుర్యోగమునెడ నీ న్యాయ ముపయోగింపబడును. దీనికి సమానార్థములో మరొక న్యాయము గలదు. అది. "యథా కపోతోఽతర్కిత మాగతేన శ్యేనేన గృహీత స్తథాఽకస్మికో యోదురోగ్య స్స ఏవ ముచ్యతేః"

పదాలు[<small>మార్చు</small>]

నానార్థాలు
సంబంధిత పదాలు
వ్యతిరేక పదాలు

పద ప్రయోగాలు[<small>మార్చు</small>]

అనువాదాలు[<small>మార్చు</small>]

మూలాలు, వనరులు[<small>మార్చు</small>]