యుద్ధములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. యుద్ధము యొక్క బహువచన రూపం.