యువరాణులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

యువరాణి యొక్క బహువచన రూపం.