యోనిద్వారం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. యోనిద్వారము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.