రక్షకభటులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. రక్షకభటుడు యొక్క బహువచన రూపం.