రాజాజ్ఞలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

రాజాజ్ఞ యొక్క బహువచన రూపం.